திருவிழா பலூன்

பலூன்கள் உடைந்தும்
சிலகனங்கள் கைகளின் ஊடாக
பறந்துகொண்டிருக்கிறது உருவம்

வயதுகள் முதிர்ந்தும்
நியாபகக் கிடங்கில் நீந்திய வண்ணமிருக்கிறது பலூன்கள்

பலூன்களில் சிலவற்றை கார்பன்டை ஆக்ஸைடும்
சிலவற்றை ஹீலியமும்
இன்னும் சிலவற்றை மாமாக்களின் வறுமையும் பறக்கச் செய்கின்றன

எழுதியவர் : (14-May-18, 10:46 pm)
பார்வை : 55

மேலே