கண்ணீரால்

என் வாழ்வில் வரும் துன்பங்கள் எல்லாம் உன்னால் இன்பமாகிறது...!!!

ஆனால்--

உன் நினைவால் வரும் கண்ணீரால் நானே துக்கமாகிறேன்...!!!

எழுதியவர் : saranya k (11-Jul-18, 10:59 pm)
Tanglish : kanneeraal
பார்வை : 38
மேலே