திருநங்கை

திருநங்கை

ஆணும் பெண்ணும் கலந்த கலவை – இது
ஆண்மை குறைத்த ஆண்டவன் சலவை

முள்ளுள் மலரை மூழ்கச் செய்து - புது
மூன்றாம் பாலாய் செய்தான் கைது

நளினம் மிகுந்த நர்த்தனப் பிறவி - கவி
நயமிகுப் பேச்சால் கவரும் குலவி

கருவறை தானே அவர்க்கும் பிறப்பிடம் – இது
கடவுள் தெரிந்தே செய்த கலப்படம்

கள்ளம் கபடம் இல்லா சிந்தை – இவர்
உள்ளம் எங்கும் கவலையின் மந்தை

முக்கனி மூன்றும் இணைந்த கலப்பு - இது
முன்னாள் தொட்டே தோன்றிய பிறப்பு

பாறையும் பூவும் கலந்த தேகம் - இது
பிரம்மன் செய்த பச்சைத் துரோகம்

திறமை பற்பல இருந்த போதும் – இந்த
தேசத்தின் கேலியால் ஆகிடும் சேதம்

அல்லும் பகலும் இணைந்தால் அந்தி - இது
அள்ளிப் புசித்திட இயலாப் பந்தி

அர்த்த நாரியே ஆண்பெண் இணைப்பு – அந்த
ஆண்டவன் படைப்பை போற்றுவோம் பொறுத்து.

பாவலர். பாஸ்கரன்

எழுதியவர் : சொ. பாஸ்கரன் (19-Aug-18, 4:05 pm)
Tanglish : thirunangai
பார்வை : 116

சிறந்த கவிதைகள் (இந்த வாரம்)

மேலே