முயற்சி செய் முயன்ற வரை

கலைந்த போன கனவை கேட்டால்
கவலையாக இருக்கிறேன் என்று சொல்லும்...
காரணங்கள் பலவிருக்க,
கலங்காமல் நான் காத்திருக்க...
முயற்சி தான் செய்கிறேன்,
முடியாமல் போனால் என்ன?
முடிவு வரை முயன்று தான் பார்ப்போமே...
முடியாதா என்ன???

எழுதியவர் : தப்ரேஸ் சையத் (9-Sep-18, 7:52 pm)
சேர்த்தது : தப்ரேஸ்
பார்வை : 1135

மேலே