தேடல்

எப்போது..........
உன்னில் தொலைந்தேன்
என்று தெரியவில்லை!
எங்கு...........
உன்னை தொலைத்தேன்
என்றும் தெரியவில்லை!
இப்போது.........
யாரை தேட
நான் தொலைத்த உன்னையா?
இல்லை
உன்னில் தொலைந்த என்னையா?

எழுதியவர் : சோட்டு வேதா (27-Oct-18, 11:41 am)
Tanglish : thedal
பார்வை : 290

மேலே