மாற்றம்

மாற்றம் ஒன்றே மாறாது மற்றெல்லாம்
தோற்றம் மறைவு உடைத்து
~ தமிழ்க்கிழவி

எழுதியவர் : தமிழ்க்கிழவி (24-Feb-19, 4:05 pm)
சேர்த்தது : தமிழ்க்கிழவி
Tanglish : maatram
பார்வை : 1379

மேலே