வழங்கு

தாழ்வினில் வந்துதவும் மாந்தரை போற்றி நல்
வாழ்வினில் நீயும் வழங்கு

எழுதியவர் : Dr A S KANDHAN (23-Apr-19, 1:06 am)
சேர்த்தது : Dr A S KANDHAN
பார்வை : 294

மேலே