உடைக்கப்படும்

தட்டுங்கள்...திறக்கப்படும்.
திறக்கவில்லையா?
வெளியே தாழிடுங்கள்!
நிச்சயம் உடைக்கப்படும்!!

எழுதியவர் : முகவை சௌந்தர் (6-May-19, 4:43 am)
பார்வை : 26

மேலே