பள்ளிப் பருவமுதல் உன்னை

பள்ளிப் பருவமுதல் உன்னைப்
பாசத்தோடு பார்த்து வந்தேன்

எள்ளும் புன்னகையால் என்னை - நீ
ஏளனம் செய்து சிரித்து வைத்தாய்

என்னில் ஒரு மாற்றம் உன்னாலே ஆனதடி
எடுத்து சொல்லிவிட என் மனம் பயந்ததடி

அத்தி பூத்ததற் போல் அகன்றதடி
என் உள்ளத்து பயம்

ஆசையாய் ஓடி வந்து - என்
ஆசையை நான் சொன்னேனடி

ஆழமான வார்த்தையாலே அழகாக
எடுத்து சொல்லி அதை நீ நிராகரித்தாய்

உள்ளங்கொல்லுஞ் சொல்லெடுத்து - உன்னிடம்
மன வேதனையைச் சொல்லி வைத்தேன்

ஒரு போதும் நீ அசையவில்லை - உன்
மனமோ எவற்றாலும் நெகிழவில்லை
- - - நன்னாடன்.

எழுதியவர் : நன்னாடன் (22-Jun-19, 10:38 am)
சேர்த்தது : நன்னாடன்
பார்வை : 378

மேலே