காதல்

தாயின் வயிற்றில் பத்து மாதம்
இருந்து வளர்ந்து தாய் பிறப்பு தர
வெளிவந்தேனடி uyir துடிப்போடு
இதயத் துடிப்பாய்- பின் வளர்ந்து
ஆளான நான் முதல் முதலாய் உன்னை
சந்தித்தேன் , உன் பார்வையில் என்னை
இழந்தேன் , ஒரு நொடி என் இதயம் நின்றதடி
மறு நொடியில் மீண்டும் துடித்தது -ஏன்
ஏன் இதயத்தில் நீ புகுந்தாய் ஏன் உயிர்க்குயிராய்
ஏன் உயிரில் கலந்து

எழுதியவர் : வாசவன்-தமிழ்பித்தன் -வாசு (9-Jul-19, 9:33 pm)
Tanglish : kaadhal
பார்வை : 448

மேலே