வேறுபாடு

எவ்வளவு Properties இருந்தாலும்
அவர்கள் Low class தான்.
Poverty மட்டுமே எனக்கு சொந்தமாக இருந்தாலும் நான் High class தான்.

எழுதியவர் : பர்வின்.ஹமீட் (12-Jul-19, 6:36 am)
சேர்த்தது : பர்வின் ஹமீட்
Tanglish : verupaadu
பார்வை : 58

மேலே