தேசியக் கல்விக் கொள்ளை

மூன்று வயதில்
மூன்று மொழிகள்
மூன்றினில் இரண்டு
சமசும் இந்தியும் !
ஆற்றலில்லை
ஆங்கிலத்தில்!
மாற்றம் இல்லை
அதனைக் கற்றல் !

அறிவைப் பெருக்க
கூடா நட்பை
ஓயாமல் சொல்லி
மனிதரை சேராமல்
காக்கும் நீதிக்கதைகள் !

சிந்தனையை சீராக்க
வேதம் , மனுதர்மம்
வழிகாட்டும்
இந்திய
மரபுப் பாடங்கள்!

குலத்தொழிலை
அழித்தொழித்து
கல்வி கற்று
நாம் வளர !
தொழிற்கல்வி முதன்மை
கொண்டு
வருகிறது பாடத்திட்டம் !

அதனில்
உயர்கல்வி சிலருக்கு
தொழில் கல்வி பலருக்கு
சிலர் மற்றும்
கல்வி கற்க
பலரும் சிலர்க்கு
வேலை செய்ய
குருகுலத்தின் அதிகாரத்தில்
குலக்கல்வி துளிர்க்கிறதே!


நீட்டாக ஒரு தேர்வு
அனிதாக்களை
கொல்ல
கூட்டாக வருகிறது
எட்டாம் வகுப்பிற்குள்
மூன்று பொதுத்
தேர்வுகள் !

நூலுக்கே நூல்
என
கல்வி மறுத்த
கொடூரம்
புதுக்கல்வி கொள்ளையாக
புணரமைத்து வருகிறதே !

- பாவி

எழுதியவர் : பாவி (25-Jul-19, 8:28 am)
பார்வை : 2809

மேலே