இயற்கை

இயற்கை அழிப்பு
செயற்கை வளர்ப்பு/
கொடிய நோயின் /
பிடியில் மனிதன்/

எழுதியவர் : கவிக்குயில் ஆர். எஸ் கலா (21-Oct-19, 8:04 pm)
சேர்த்தது : ஆர் எஸ் கலா
Tanglish : iyarkai
பார்வை : 229

மேலே