சிலந்தியின் வருத்தம்

சிலந்தியின் வருத்தம்

என் வீடு
மொத்தமாய்ப்
போனதைக்
கூறாமல்

கூறிக்கொள்கிறாய்...
உன்வீடு
சுத்தமாய்
ஆனதாய்....

எழுதியவர் : Usharanikannabiran (24-Oct-19, 12:34 pm)
சேர்த்தது : usharanikannabiran
பார்வை : 123

மேலே