என் காலில் நான் நிற்பதால்

கொழுக்கொம்பில்லா கொடியின்
சுதந்திரம் என்னோடது

என்காலில் நான் நிற்பதால்

துரத்தும் சமூகம் இடமும் கொடுத்தது

இடைவெளியில் நான் இதற்குமேல்
இடர என்னஉண்டு

தொடர் பயணம் தேவைகள்தீர

ஆச்சர்யம் இப்பொழுது சமூகத்திற்கு

என்காலில் நான் நிற்பதால்

எழுதியவர் : நா.சேகர் (9-Nov-19, 1:18 pm)
சேர்த்தது : நா சேகர்
பார்வை : 414

மேலே