சுகமானது 💙

காமத்தில் கிடைக்கும் வலியைவிட, காதலில் காத்திருக்கும் வலியே சுகமானது 💙

எழுதியவர் : Lina Tharshana (15-Feb-20, 2:25 pm)
சேர்த்தது : Lina Tharshana Raman
பார்வை : 207

மேலே