வண்ணாரப்பேட்டை

துணியானாலும் சரி
துணிந்த போராட்டாமானலும் சரி
வெளுத்துக் கட்டுது....
வண்ணாரப்பேட்டை...!!!
- கவிஞர் நளினி விநாயகமூர்த்தி

எழுதியவர் : கவிஞர் நளினி விநாயகமூர்த (16-Feb-20, 4:10 pm)
பார்வை : 61

மேலே