இருவிழி மூடி ஒரு கனவு

இருவிழிமூடி ஒரு கனவு கண்டு..
நல்உறக்கம் காண..
இரவு வணக்கம்!!

எழுதியவர் : ஆரோக்கியமேரி (6-Jan-21, 9:03 pm)
சேர்த்தது : ஆரோக்கியமேரி
பார்வை : 55

மேலே