இவள்

இவள் மின்னல் பார்வை கண்ணொளி
இவள் பாத சலங்கை அதற்கிணையாய்
சேர்த்தது வீணை இசையொலி

எழுதியவர் : வாசவன்-தமிழ்பித்தன்-வாசு (19-Apr-21, 7:57 pm)
Tanglish : ival
பார்வை : 161

மேலே