நண்பன்

+ எதையுமே எதிர்பாராது தன் அன்பை
மட்டுமே பொழிபவன் ஒருவன் உண்டு
என்றால் ஜகத்தில் நல்ல நண்பவன்
ஒருவனே என்று அறி

எழுதியவர் : வாசவன்-தமிழ்பித்தன்-வாசு (12-May-21, 1:30 pm)
Tanglish : nanban
பார்வை : 755

மேலே