உள்ளத்தீயே

சுடராய் முளைத்து
முழுதாய் படரு,
அனைந்து விடாதே,

என் உள்ளத்தீயே!

எழுதியவர் : லி.முஹம்மது அலி (23-Sep-21, 3:03 pm)
சேர்த்தது : லிமுஹம்மது அலி
பார்வை : 242

மேலே