ஆசிரியர் பணி

நாமாக புத்தகத்தில் படித்து கற்றதைவிட மற்றவர்கள் சொன்னவற்றில் படித்து கற்றவையே அதிகம். ஆசிரியர் ஏணியுமல்ல, தோணியுமல்ல ஏணி என்ற மட்டும் உதவுவதில்லை,

எழுதியவர் : சுலோவெற்றிப்பயணம் (27-Nov-21, 3:34 pm)
Tanglish : aasiriyar panay
பார்வை : 59

மேலே