கற்றது அணுவளவு

கோடிப் பேரண்டம் கொணர்ந்திங்கு சேர்ப்பினும்,
கல்விக்கடலில் அவை காணாமற் போகுமன்றோ!
கைநிறை காசுக்காகக் கல்விகற்ற மானிடா,
உன் அறிவனைத்தும் ஓர் அணுவுக்கீடாகுமோ?

எழுதியவர் : மனுநீதி (3-Jul-22, 1:39 pm)
சேர்த்தது : மனுநீதி
பார்வை : 246

மேலே