உன்னை மறக்க முடியுமா

எங்கிருந்த போதும் உன்னை மறக்க முடியுமா.//
⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘

சங்குவெண்மைத் தீயிலிட்டால் மறைந்து போகுமா /
எங்கிருந்த போதும் உன்னைமறக்க முடியுமா /

காசுபணம் கவுரவங்கள் பிரிக்கக் கூடுமோ /
பேசுபொருள் நீயுமானாய் தடுக்க ஏலுமோ/

பொறக்குமுன்னே கருவிலேயே எழுதிவச்சானே கடவுள் /
பறவையாக நெஞ்சங்களைப் பறக்க விட்டானே /

சமுத்திரத்தில் கலந்துவிட்ட ஆத்துத் தண்ணியா /
அமுதவல்லி உள்ளத்திலே கலந்து விட்டேனே /

காலதூரம் அதிகாரம் அன்பை மறுக்குமா /
கோலமயில் இல்லாத சோலை சிறக்குமா //

-யாதுமறியான்.

எழுதியவர் : -யாதுமறியான். (29-Nov-22, 5:39 pm)
சேர்த்தது : யாதுமறியான்
பார்வை : 211

மேலே