பணம்

ஏழைகள்
துரத்தப்படுவதும்
தேடவைப்பதும்

#பணம்

எழுதியவர் : சமத்துவ புறா.ஞான.அ.பாக்யராஜ் (30-Aug-23, 5:43 am)
சேர்த்தது : பாக்யராஜ்
பார்வை : 31

மேலே