ஆசைக் காதலனே

ஆசைக் காதலனே
●●●●●●●●●●

அன்பால் உருவான ஆசைக் காதலனே /
அல்லிகள் விளையாடும் தாமரைக் குளக்கரையில் /

தனிமையில் காத்திருக்கேன் ஒற்றைப் பனைமரமா /
தனிச்சுவை நானும்தாரேன் என்னை மொய்த்திடவா /

பூப்பெய்த நாள்முதல் தேன்சுவைக்கும் வண்டுகளைப்போல் /
பூச்சூடி காத்திருக்கேன் தேன்சுவைக்க நீவருவாய்யென /

கதிரவன் வானத்தை வட்டமடித்து வருவதுபோல் /
காலமெல்லாம் உன்னை சுற்றி நான்வருவேன் /

கடல் தண்ணீர் அலை போல /
கடைசிவரை நான் உன்னுடன் வருவேன் /

எழுதியவர் : சமத்துவ புறா.ஞான.அ.பாக்யராஜ் (25-Sep-23, 5:52 am)
சேர்த்தது : பாக்யராஜ்
Tanglish : aasaik kathalane
பார்வை : 91

மேலே