இளமையும் காலமும்

இளமையும் காலமும்.

இளமை ஒரு கனி
காலம் அதை உண்ணும் கிளி .

ஆக்கம்
சண்டியூர் பாலன்.

எழுதியவர் : சண்டியூர் பாலன் (27-Feb-24, 7:49 pm)
சேர்த்தது : இ க ஜெயபாலன்
Tanglish : yilamaiyum kaalamum
பார்வை : 128

மேலே