ஓட்டிப் பார்ப்போம

ஓட்டிப் பார்ப்போம

உயர்வுத தாழ்வு நீங்கி நட்பாக/
சமாதானமாக கலந்து ஒடி விளையாடும்/
சக்கர வண்டி ஓட்டிப் பார்ப்போமா/
ஒற்றுமையாக கூடி ஆடி மகிழ்ந்திடுவோம் /
சோம்பேறித்தனம் விலகி சுறுசுறுப்பாக இருந்திடுவோம்/

சமத்துவ புறா. ஞான. அ.பாக்யராஜ்

எழுதியவர் : சமத்துவ புறா ஞான அ பாக்கியராஜ் (12-Apr-24, 10:30 am)
சேர்த்தது : பாக்யராஜ்
பார்வை : 26

மேலே