அறியாக் குழந்தை

என்னை போல் என் குழந்தை
இல்லையே என்ற என் அன்னையும்
என் அன்னையைப் போல் என் குழந்தை
இல்லையே என்ற நானும் என்றும்
அறியாக் குழந்தைகளே...

எழுதியவர் : அன்பழகன் (11-Jul-12, 4:53 pm)
பார்வை : 192

மேலே