தமிழ்நாடு108 அவசரம்

((((URGENT: மதுரை மீனாக்ஷி மிசன் மருத்துவமனையில் A negative / A1 negative இரத்தம் தேவை படுகிறது (விபத்தினால் ரத்த இழப்பு காரணமாக)

தொடர்பு கொள்ள வேண்டியவர் : கமல் 09342410185 (பெங்களூர் சேர்ந்தவர்) - Please as much as possible

எழுதியவர் : தமிழ்நாடு 108 (11-Dec-12, 5:14 pm)
சேர்த்தது : tamilnadu108
பார்வை : 188

மேலே