ஹசஅமதி - சுயவிவரம்

(Profile)வாசகர்
இயற்பெயர்:  ஹசஅமதி
இடம்:  Canada
பிறந்த தேதி
பாலினம் :  பெண்
சேர்ந்த நாள்:  06-Jul-2013
பார்த்தவர்கள்:  102
புள்ளி:  9

என் படைப்புகள்
ஹசஅமதி செய்திகள்
ஹசஅமதி - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
19-Jun-2018 1:05 am

வீட்டின் கூரையிலும்
ஓட்டை சட்டங்கள்...

மேலும்

ஹசஅமதி - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
19-Jun-2018 1:02 am

பிரிந்த காதலர்கள் எதேர்ச்சையாக
சந்தித்து கொள்கிறார்கள்
மண்ணும் மழையும்...

மேலும்

ஹசஅமதி - எண்ணம் (public)
01-Jun-2018 7:07 am

கண்ணீரோடு காத்திருக்கிறேன் 

வசந்தத்தை எதிர் நோக்கி !!!

மேலும்

ஹசஅமதி - எண்ணம் (public)
01-Jun-2018 6:51 am

வாழ்வின் சில மோசமான 

தருணங்களை எல்லாம் 
கடந்துவிட நினைக்கின்றேன் 
அதுவே என் வாழ்வின் முடிவாக இல்லாமல் 
தொடக்கமாக இருக்கும் என்ற நம்பிக்கையில் ..

மேலும்

மேலும்...
கருத்துகள்

மேலே