ஷீஜா - சுயவிவரம்

(Profile)வாசகர்
இயற்பெயர்:  ஷீஜா
இடம்
பிறந்த தேதி :  26-Jan-1989
பாலினம் :  பெண்
சேர்ந்த நாள்:  22-Feb-2016
பார்த்தவர்கள்:  43
புள்ளி:  2

என் படைப்புகள்
ஷீஜா செய்திகள்
ஷீஜா - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
26-Feb-2016 9:54 am

மரணம் கூட நமை காதலிக்காமல் தழுவுவது இல்லை....!!

மேலும்

ஷீஜா - ஷீஜா அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
24-Feb-2016 3:57 pm

உலகை நான் காண அவள் வலி கொண்டாள்.....!!
எனக்கு பசி தீர அவள் இரத்தம் கொடுத்தாள்....!!
நான் வலி கொண்டால் அவள் கண்ணீர் சிந்தினாள்....!!
எவ்வித எதிர்பார்புமின்றி.....!!

மேலும்

Mohamed Sarfan நன்றி...... 25-Feb-2016 8:08 am
உண்மைதான்..தாய்மை எனும் சொல்லில் தான் உலகில் வாழும் உயிர்களும் சுவாசிக்கிறது 24-Feb-2016 5:14 pm
ஷீஜா - ஷீஜா அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
24-Feb-2016 3:57 pm

உலகை நான் காண அவள் வலி கொண்டாள்.....!!
எனக்கு பசி தீர அவள் இரத்தம் கொடுத்தாள்....!!
நான் வலி கொண்டால் அவள் கண்ணீர் சிந்தினாள்....!!
எவ்வித எதிர்பார்புமின்றி.....!!

மேலும்

Mohamed Sarfan நன்றி...... 25-Feb-2016 8:08 am
உண்மைதான்..தாய்மை எனும் சொல்லில் தான் உலகில் வாழும் உயிர்களும் சுவாசிக்கிறது 24-Feb-2016 5:14 pm
ஷீஜா - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
24-Feb-2016 3:57 pm

உலகை நான் காண அவள் வலி கொண்டாள்.....!!
எனக்கு பசி தீர அவள் இரத்தம் கொடுத்தாள்....!!
நான் வலி கொண்டால் அவள் கண்ணீர் சிந்தினாள்....!!
எவ்வித எதிர்பார்புமின்றி.....!!

மேலும்

Mohamed Sarfan நன்றி...... 25-Feb-2016 8:08 am
உண்மைதான்..தாய்மை எனும் சொல்லில் தான் உலகில் வாழும் உயிர்களும் சுவாசிக்கிறது 24-Feb-2016 5:14 pm
மேலும்...
கருத்துகள்

மேலே