எழுத்து எண்ணம்

(Eluthu Ennam)

புதிய எண்ணம்


எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

பம்பரமா சிறுவனாக சுத்த அசை .........................

மேலும்

லீவு விட்ட போதும் ...................
கிணறு கட்ட தான் போ..........
ஒரே குளியல் தான் .

மேலும்

கடலும் நிலவும்
காதல் செயும் அழகு

மேலும்

காதலுக்கு உவமை.....! 28-Feb-2014 8:07 am
கடலும் நிலவும் இணையும் இந்த கோலம் , விழிகளுக்கு விருந்து ...ஓர் அறிவுரையும் உண்டு .. இதயம் இருந்தால் , இடைவெளி அதிகம் இருந்தாலும் , இணையலாம் என்பதற்கு சாட்சியா ..நன்று 28-Feb-2014 7:21 am

நான் கண்ட அழகு
நிலவின் நிர்வாணம் .................
என மனதை கொள்ளையடித்தது .........

மேலும்

அமைதியின் சிகரம் பெண்மை தான்....................

மேலும்

நன்று.......ஒரேழுத்து கவிதை......அம்மா.......! 28-Feb-2014 8:03 am
அன்பின் இமயம் அன்னைதானே .. அதுவும் பொருந்தும் இந்த படத்திற்கு ... 28-Feb-2014 7:43 am

மேலே