வேலு ரௌத்திரம் பழகு- கருத்துகள்

ஒரு வார்த்தையில் அருமையாக உணர்த்தி விட்டீர்கள் ... அதோட முடியுமா கூடல் .. எல்லை இல்லா ஆனந்தம் காமத்தில் தீயாய் பற்றி எரியும்........இன்னும் எதிர் பார்கிறேன் ஆவலாய்


வேலு ரௌத்திரம் பழகு கருத்துகள் | Karthugal / Comments : Eluthu.comபுதிதாக இணைந்தவர்

மேலே