ராமு- கருத்துகள்

கேள்வி பகுதி இல்லையே...

"தற்படம் "என்பது தான் சரியானது.

உங்களை போன்ற தூன்கள் இருபதால் இந்த தளம் உறுதியாக உள்ளது...

உங்களை போன்ற தூன்கள் இருபதால் இந்த தளம் உறுதியாக உள்ளது...


ராமு கருத்துகள் | Karthugal / Comments : Eluthu.comபுதிதாக இணைந்தவர்

மேலே