ஆர் கருப்பசாமி- கருத்துகள்

உங்களின் பார்வை கூட தவறாக வாய்ப்பு இருக்காலாம் .மனதினை சாந்தப்படுத்தி தவறு எங்கே தொடங்கியது எனதேடிப்பாருங்கள்.அமைதியாக சிந்தனை செய்யுங்கள் .தெளிவான முடிவு கிடைத்திட வாய்ப்பு உண்டு


ஆர் கருப்பசாமி கருத்துகள் | Karthugal / Comments : Eluthu.comபுதிதாக இணைந்தவர்

மேலே