சேர்த்தவர் : sivasoogi, 15-Aug-16, 6:21 pm

தாய் தந்தை பிரிந்த பிள்ளை நிலை

போட்டி விவரங்கள்

உணவு ,உடை,உறைவிடம்
உறவு,உறக்கம்,உண்மையான
உணர்வை,உணர்ச்சியை,உள்ளத்தில்
எனக்காக உலர விட்ட
உங்களுக்கு நான்
உதவ முடியாத உன்னத நிலைக்கு
உளமார உயிருள்ளவரை உருகுகிறேன்

பரிசு விவரங்கள்

ரூ1௦௦

ஆரம்ப நாள் : 15-Aug-2016
இறுதி நாள் : 09-Oct-2016  
முடிவு அறிவிக்கப்படும் நாள் : 10-Oct-2016

தாய் தந்தை பிரிந்த பிள்ளை நிலை போட்டி | Competition at Eluthu.com


பிரபலமான எண்ணங்கள்

மேலே