சேர்த்தவர் : Gayakarshi, 1-Jun-17, 12:34 pm

உணவு

போட்டி விவரங்கள்

உங்களுக்கு பிடித்த உணவு பற்றி கவிதை எழுதுக .

பரிசு விவரங்கள்

முதல் பரிசு ; 5௦ரூபாய்
இரண்டாவது பரிசு ;25 ருபாய்

ஆரம்ப நாள் : 01-Jun-2017
இறுதி நாள் : 30-Jun-2017  
முடிவு அறிவிக்கப்படும் நாள் : 01-Jul-2017

உணவு போட்டி | Competition at Eluthu.com


மேலே