சேர்த்தவர் : Sureshraja J, 26-Aug-17, 11:53 am

பள்ளி கல்லூரியில் ஆண் பெண் ஈர்ப்பு நட்பு காதல் சரிதானா

பள்ளி கல்லூரியில் ஆண் பெண் ஈர்ப்பு நட்பு காதல் சரிதானா போட்டி | Tamil Competition
போட்டி விவரங்கள்

பள்ளி கல்லூரியில்ஆண் பெண் ஈர்ப்பு ,நட்பு ,காதல்

௧ ஆண் பெண் ஈர்ப்பு
௨ ஆண் பெண் நட்பு
௩ ஆண் பெண் காதல்

இதில் எந்த தலைப்பையும் பற்றி எழுதலாம் .

பரிசு விவரங்கள்

முதல் பரிசு ரூபாய் 100 /-

ஆரம்ப நாள் : 26-Aug-2017
இறுதி நாள் : 24-Oct-2017  
முடிவு அறிவிக்கப்படும் நாள் : 25-Oct-2017

பள்ளி கல்லூரியில் ஆண் பெண் ஈர்ப்பு நட்பு காதல் சரிதானா போட்டி | Competition at Eluthu.com


சிறந்த கவிதைகள் (இந்த வாரம்)

மேலே