சேர்த்தவர் : MOHAN KUTTY59f5e9b61aecd, 5-Nov-17, 8:59 pm

கடவுள் உண்டா? இல்லையா?

போட்டி விவரங்கள்

கடவுள் இருக்காறா? இல்லையா?
மற்றவர்களின் ரூபத்தில் தெரிவது கடவுள் என்று கூறாமல் மிகச்சரியான பதில் கூறவும்.

பரிசு விவரங்கள்

1st =100 ரூ
2nd =75 ரூ
3rd =50 ரூ

ஆரம்ப நாள் : 05-Nov-2017
இறுதி நாள் : 30-Nov-2017  
முடிவு அறிவிக்கப்படும் நாள் : 01-Dec-2017

கடவுள் உண்டா? இல்லையா? போட்டி | Competition at Eluthu.comமேலே