சேர்த்தவர் : Sureshraja J, 17-Jan-18, 10:26 am

தமிழன் நாடாளும் நாள்

தமிழன் நாடாளும் நாள் போட்டி | Tamil Competition
போட்டி விவரங்கள்

தமிழன் ஒற்றுமைக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் ?
தமிழன் நாடாளும் நாள் விரைவில் வருமா
தமிழ் தான் எம்மொழி என மார் தட்டி சொல்லும் காலம் வருமா?
கதை , கருத்துக்கள், கவிதை எழுதவும்

பரிசு விவரங்கள்

முதல் பரிசு ரூபாய் ௧௦௦

ஆரம்ப நாள் : 17-Jan-2018
இறுதி நாள் : 15-Mar-2018  
முடிவு அறிவிக்கப்படும் நாள் : 16-Mar-2018

தமிழன் நாடாளும் நாள் போட்டி | Competition at Eluthu.comமேலே