எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

என்னவளே............. என்னை நினைத்து, நீ ஒரு துளி கண்ணீர்...

என்னவளே.............
என்னை நினைத்து, நீ ஒரு துளி கண்ணீர் விட்டால் போதும்............ என் வாழ்க்கை முழுமையடைந்துவிடும்............

நாள் : 10-Feb-15, 9:04 pm

மேலே