எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

உங்கள் மீது அன்பானவர்கள் உங்களை ஏமாற்ற முற்படுகையில், ஏமாற்றுகிறார்கள்...

உங்கள் மீது அன்பானவர்கள் உங்களை ஏமாற்ற முற்படுகையில், ஏமாற்றுகிறார்கள் என்று தெரிந்தாலும் கூட, ஏமாந்துதான் போங்களேன்!!! அவர்களின் மகிழ்ச்சிதான் எவ்வளவு பெரிய ஆனந்தமான விஷயம் நமக்கு...

ஹாப்பி ஏப்ரல் ஃபூல்ஸ் டே!!

பதிவு : குமரகுரு
நாள் : 1-Apr-15, 2:37 pm

மேலே