எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

இன்று புகைத்தல் எதிர்ப்பு தினம் .இன்றைய நாளில் புகைக்கும்...

இன்று புகைத்தல் எதிர்ப்பு தினம் .இன்றைய நாளில் புகைக்கும் பழக்கமுள்ளவர்கள் அதை கைவிட்டு அரிதான உயிரை காப்பாற்றிக் கொள்ளுங்கள் . புகைத்தல் பழக்கமில்லாதவர்கள் உங்கள் நண்பரை புகைத்தலை விட்டும் தவிர்க்க உதவுங்கள்

பதிவு : fasrina
நாள் : 31-May-15, 8:42 am

மேலே