எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

உலகில் எல்லா பிரிவினரும் தலையில் முக்காடு அணிகின்றனர். இஸ்லாமியர்கள்...

உலகில் எல்லா பிரிவினரும் தலையில் முக்காடு அணிகின்றனர்.
இஸ்லாமியர்கள் அணிந்தால் மட்டுமே குறை கூறி கூப்பாடு போடுகின்றனர்.

பதிவு : ANBU MALLIGAI
நாள் : 6-Jul-15, 10:41 am

மேலே