எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

குறட்டை -------------- முகத்தொடு முகம் வைத்து முத்தம் கொடுத்து...

குறட்டை
--------------

முகத்தொடு முகம் வைத்து
முத்தம் கொடுத்து
தாலட்டு பாடிய பாட்டுக்கு பெயர்  தலைகாணியின் சங்கீதம்

பதிவு : Paul
நாள் : 6-Jul-15, 4:33 pm

மேலே