எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

மரணம் குறித்து பயம் ஒன்றுமில்லை... பயமெல்லாம் மீள்வதின் பிறகான...

மரணம் குறித்து பயம் ஒன்றுமில்லை... பயமெல்லாம் மீள்வதின் பிறகான வாழ்தலை நினைத்து தான்!!

பதிவு : Yuvabarathi
நாள் : 25-Aug-15, 10:12 am

மேலே