எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

//வெண்பா எனும்பா மிகவும் எளிதுதான் நண்பா பயின்றிட வா...

//வெண்பா எனும்பா மிகவும் எளிதுதான் 

  நண்பா பயின்றிட வா ! // 

வணக்கம் ! 

வெண்பா ! இந்த வார்த்தை தமிழ் அகராதியில் ஒரு மூலையில் இருக்கும் வார்த்தை ஆனால் தமிழ்க் கவிதை உலகத்தில் முன்னொரு காலத்தில் கொடிகட்டிப் பறந்தது இந்த வெண்பா தான் ! இப்பொழுது புதுக்கவிதைகளின் உதயத்தினால் அருகி வருகின்றது ! வெகுசிலரே இந்த யாப்பு வடிவத்தைப் பின்பற்றிக் கவிதைகள் எழுதி வருகின்றனர் ! அவர்களது பட்டியலைச் சற்று விரிவாக்க எடுக்கப்பட்ட முயற்சியே இந்தப் பயிலரங்கம் ! இதென்ன பயிலரங்கம் என்று நீங்கள் கேட்கலாம் மரபுக் கவிதையின் உறுப்புகள் சொல்லிக் கொடுத்து மரபுக் கவிதையின் அழகியான வெண்பாவை எழுத வைப்பதிந்தப் பயிலரங்கம் ! இதனை முகநூலில் துவங்கி வரும் தமிழ்ப் புத்தாண்டு அன்று செயல்படுத்த உள்ளோம் மரபுக் கவிதை கற்க ஆவல் இருப்பவர்கள் கயல் பயிலரங்கத்தை முகநூலில் உடனே விருப்பம் இட்டு மேலும் kayalvenba .blogspot .com  என்ற இணையதளத்தில் இணைந்து தங்கள் மரபுப் பயிற்சியைத் துவங்க அழைக்கின்றேன் ! 

முகநூலில் விருப்பமிட 
www .facebook .com /kayalvenba  

இணையத்தில் தொடர 
www . kayalvenba .blogspot .com 

மேலும் தகவலுக்கு 
kayalvenba @gmail .com 

கவிஞர்கள் ஆதரவளிக்கக் கோருகின்றேன் ! 

நன்றி 
விவேக்பாரதி 

நாள் : 8-Apr-16, 12:01 pm

மேலே