எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

தமிழ் புத்தாண்டை முன்னிட்டு எழுத்து நடத்தும் எண்ணம் போட்டி...

தமிழ் புத்தாண்டை முன்னிட்டு எழுத்து நடத்தும் எண்ணம் போட்டி

எண்ணம் பகுதியில் தமிழ் மொழியின் பெருமை பற்றிய கூற்றுகளை பகிரவும். (Share Tamil Language Facts). உங்கள் பகிர்வு எழுத்து, படம் மற்றும் காணொளி என்று எது வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம்.

சிறந்த தமிழ் கூற்றிற்கு பரிசு வழங்கப்படும்.
எண்ணம் சமர்பிக்க இறுதி நாள் : 18 / 04 / 2016 

எடுத்துக்காட்டு:
1. உலகத்தில் உள்ள 75 மில்லியன் மக்கள் தமிழ் மொழியை பேசுகிறார்கள்.2. உலகத்தில் தமிழ் பேசக்கூடிய மக்களில் ஒருகால் அளவு மக்களுக்கு தமிழ் படிக்கவோ, எழுதவோ தெரியாது.3. உலகத்தில் மொத்தம் 6809 மொழிகள் உள்ளன. இதில் பேசும் மற்றும் எழுதும் மொழிகள் 700. அதில் 100 மொழிகள் தங்கள் சொந்த  அகரவரிசை கொண்டது. 6 மொழிகள் செம்மொழி ஆகும். அவை ஹீப்ரூ, ஓல்ட் கிரேக், சமஸ்க்ரிதம், சீனா மொழி மற்றும் தமிழ். அனால் ஹீப்ரூ, சீனா மொழி மற்றும் தமிழ் மட்டும் தான் இன்றும் மக்களால் பேசப்படுகின்றது. ஆகையால் தமிழன் என்பதில் நாம் பெருமை கொள்வோம்.

அனைவருக்கும் இனிய தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள்.பதிவு : கீத்ஸ்
நாள் : 13-Apr-16, 12:03 pm

மேலே