எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

பெண்ணாக பிறப்பதில் பெருமை கொள்ளும் வேளையில் எங்கோ ஒரு...

பெண்ணாக பிறப்பதில் பெருமை கொள்ளும் 
வேளையில் எங்கோ ஒரு பெண் வன்கொடுமைக்கு 
ஆளாகி கொண்டு தான் இருக்கிறாள் ................
பெண் இனம்  முன்னேற தடையாக இருக்கும் 
மலைகளை தகர்த்தெறிய கற்றுக்கொள் 
என் கண்மணியே.......... 

பதிவு : சிவசந்திரா
நாள் : 12-Jul-16, 7:08 pm

மேலே